vineri, 22 martie 2013

Download: declaratii fiscale si programe software pentru ANAF 2013

Softuri si declaratii fiscale pentru anul 2012


Declaratia 010 (model valabil din martie 2013) - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica OMFP 250/2013 ... 22 martie 2013

Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica OMFP 250/2013). Se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se ...


Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2012 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2012 12 martie 2013

S1002-S1003-S1005 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2012 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2012 intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la pct. 1.1 si 1.2. din Anexa nr. 1 la Ordinul vi...


Declaratii electronice: Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit la 31.12.2012 - actualizata in 12.03.2013 12 martie 2013

101 - Declaratie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 1950/2012 - actualizat in data de 12.03.2013 (actualizare pentru persoanele juridice care la 31.12 indeplinesc conditiile de platitor de impozit pe veniturile microintrep. cf. art. 112^2 alin.(3) din L. 571/2003) ...


Declaratii electronice: Declaratia 112 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiunea 208/5.03.2013), Soft J (versiune 04.03.2013) 5 martie 2013

Declaratia 112
112 - Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate - conform Ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si...Declaratii electronice: Aplicatia DUKIntegrator (versiune 5.03.2012) 5 martie 2013

Pentru a putea folosi softul J trebuie sa aveti instalat programul DUKIntegrator. Ultima actualizare a acestuia este 5.3.2013....


Declaratii electronice: Declaratia 100 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiunea 119/27.02.2013), Soft J (versiune 27.02.2013) 27 februarie 2013

Declaratia 100
100 - Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, conform OPANAF 1135/ 30.07.2012 - publicat in data 27.02.2013
-


Declaratii electronice: Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit 19 februarie 2013

Descarca declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit , conform Ordinului ANAF 1913 - publicat 11.02.2013.Declaratia informativa 392 (392A si 392B) (pentru an 2012) 13 februarie 2013

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru "Declaratia informativa 392 privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii", conform OPANAF nr. 65/ 2013.

Actualizat in 28.01.2013 - vers.1.0.5

Puteti a...Declaratii electronice: Declaratia 300 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiunea 302/11.02.2013), Soft J (versiune 31.01.2013) 11 februarie 2013

Declaratia 300
300 - Decont de taxa pe valoarea adaugata conform OPANAF nr. 1790/2012, utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale valabil de la data 01.01.2013 - actualizat in data de 04.02.2013
-


Declaratii electronice: Declaratia 710 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiune 114/31.10.2012), Soft J (versiune 27.12.2012) 29 ianuarie 2013

- 710: Soft A: Descarca Declaratie rectificativa, conform OPANAF 1950/13.12.2012, actualizat in data de 29.01.2013


-


Situatii financiare la 31 decembrie 2012 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial 16 ianuarie 2013

Situatii financiare la 31 decembrie 2012 in conformitate cu Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/ 2007. Situatiile financiare la 31 decembrie 2012 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publi...


Model declaratie inactivitate la 31.12.2012 - termen 1 martie 2013 1 ianuarie 2013

Pentru a descarca acest model vezi fisierul word anexat.

Entitatile care, de la constituire, nu au desfasurat activitate, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv pana la 1 martie 2013, la administr...Anexa 2 la 010 sau 098 - Anexa la cererea de inregistrare in scopuri de TVA/ declaratia de mentiuni pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea conform art. 153 alin.(1) lit.a) si c) din ... 15 decembrie 2012

Aplicatie (pdf inteligent) pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru Anexa nr.2 conform OMFP nr.2795/ 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA.

Actualizat in 02/12/2011 - vers....Formarea si preluarea pe OPFV a numarului de evidenta a platii pentru Decizii de impunere si Documente de constatare amenda 15 decembrie 2012

Formarea si preluarea pe OPFV a numarului de evidenta a platii pentru Decizii de impunere si Documente de constatare amenda Folosind linkul de mai jos puteti genera numarul de evidenta a platii pentru Decizii de impunere si Documente de constatare amenda pentru Ordine de plata...


Modalitatile de comunicare ale actului administrativ fiscal 24 noiembrie 2012

Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale si se emite numai in forma scrisa.

Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente: de...Incepand cu 1 noiembrie 2012, s-a modificat ordinea de stingere a obligatiilor bugetare 24 noiembrie 2012

Incepand cu 1 noiembrie 2012, prin exceptie de la regula, in cazul obligatiilor fiscale de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, precum si a amenzilor de orice fel, se stinge cu prioritate obligatia fiscala sau amenda pe care o alege contribuabilul.

Noua reglem...Platile anticipate pentru veniturile obtinute din agricultura 24 noiembrie 2012

In atentia contribuabililor care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a) - c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal: au obligatia declararii acestora la Fisc. Astfel, persoanele fizice care realizeaza venituri in 2012 din cultivarea si val...


Revocarea accesului la serviciul de depunere online 24 noiembrie 2012

1. Daca revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii online" se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii online", care se desca...


Persoanele fizice datoreaza CASS si pentru alte categorii de venituri 24 noiembrie 2012

Persoanele care obtin venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie si din alte surse au calitatea de contribuabili in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Persoanele care realizeaza intr-un an...Declaratii electronice: Declaratia 394 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiune 110/15.11.2012), Soft J (versiune 31.01.2012) 15 noiembrie 2012

Declaratia 394
Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" conform OPANAF 3596/2011 publicat in MO 927/28.12.2011 - utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012 - actualizat:...Obligatii declarative cu termene in luna NOIEMBRIE 2012 7 noiembrie 2012

In luna noiembrie 2012, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 7 noiembrie 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimest...Persoanele care nu realizeaza venituri datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate 7 noiembrie 2012

In atentia persoanelor care nu realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la Titlul IX^2, capitolele I - III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, precum si venit...


Utilizarea contului personal pentru plata contributiilor sociale 7 noiembrie 2012

In vederea colectarii veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, platitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, care sunt clienti ai institutiilor de credit, Ministerul Finantelor Publice (MFP) des...


Procedura de autorizare a activitatii de schimb valutar 7 noiembrie 2012

Este prezentata mai jos procedura de autorizare si/sau inregistrare a entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, aprobata prin Ordinul ministrului Finantelor Publi...


Declaratii electronice: Declaratia 390 actualizata: ultima versiune: Soft A (versiune 108/25.10.2012), Soft J (versiune 31.01.2012) 25 octombrie 2012

Declaratia 390
390 - Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri, conform OP ANAF nr. 76/21.01.2010, utilizat incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii decembrie 2011 - actualizat in data de 25.10.2012Declaratia 600 - documentar fiscal 21 octombrie 2012

Formularul 600 "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii" se completeaza si se depune de urmatoarele categorii de contribuabili:
- intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
- membrii intreprinderii familiale;
- persoanele cu sta...Comercializarea produselor agroalimentare pe baza certificatului de producator 21 octombrie 2012

Sunt prezentate mai jos principalele reglementari in vigoare privind certificatul de producator, document utilizat in comercializarea produselor agroalimentare.


Generalitati
Certificatul de producator reprezinta actul doveditor al provenientei produselor agro...Formular 097 - Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare 15 octombrie 2012

A fost aprobat ordinul presedintelui ANAF nr 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 097 "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare".

Este atasat la acest articol fisierul PDF necesar a fi depus pana in 25...Obligatii declarative cu termene in luna OCTOMBRIE 2012 3 octombrie 2012

In luna octombrie 2012, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 5 octombrie 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza ...Foarte important pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si din profesii libere! 20 septembrie 2012

In atentia contribuabililor persoane fizice organizati ca: intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente (comerciale, prestari servicii), precum si din profesii libere si cei care realizeaza ve...


Cum se obtine un certificat digital 17 septembrie 2012

Certificatul digital calificat pentru semnatura electronica se obtine de la unul din cei trei furnizori de certificare acreditati in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Lista acestor furnizori se gaseste pe website-ul Ministerului Comunicatiilor si Societ...


Ordine de plata/Foi de varsamant (OPFV 2012) - versiunea 1.0.4/10/09.2012 10 septembrie 2012

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: OMFP nr.246/2005 cu modificarile si completarile ulterioare si OMEF nr.1294/2007. Actualizat 10/09/2012 - vers. 1.0.4...


Procedura stabilirii rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice 9 septembrie 2012

Sunt prezentate mai jos principalele aspecte privind stabilirea rezidentei fiscale in Romania a persoanelor fizice.

Elemente care atesta rezidenta fiscala in Romania
Principalele elemente care vor fi luate in considerare pentru stabilirea rezidentei fiscale in Ro...Obligatii declarative cu termene in luna SEPTEMBRIE 2012 2 septembrie 2012Pana la 7 septembrie a.c. inclusiv:

- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitar...Procedura revocarii accesului la serviciul de depunere on-line 29 august 2012

1. In cazul in care revocarea dreptului de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" se solicita de titularul certificatului calificat, atunci acesta completeaza formularul 151 "Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on...


Calendar obligatii fiscale luna AUGUST 2012 22 august 2012

Pentru a vizualiza calendarul obligatiilor fiscale pentru luna august 2012 vezi fisierul PDF anexat....


Obligatii declarative cu termene in luna AUGUST 2012 22 august 2012

In luna august 2012, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 7 august 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trime...Certificatul de producator - documentar fiscal 22 august 2012

Sunt prezentate mai jos principalele reglementari fiscale privind certificatul de producator, document utilizat in comercializarea produselor agroalimentare.

Generalitati
Certificatul de producator reprezinta actul doveditor al provenientei produselor agroaliment...Conditii privind aprobarea regimului de declarare derogatoriu 14 august 2012

Societatile comerciale care isi inregistreaza inactivitatea temporara la Oficiul Registrului Comertului (ORC) pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carei e...


Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor - ultima versiune 12 august 2012 12 august 2012

S1012 - Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor
aprobat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2012din 29/06/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 05/07/2012 si 451 BIS

<...Raportari contabile semestriale intocmite de catre institutiile de credit autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei 10 august 2012

S1031-S1032-S1033-S1034 Raportari contabile semestriale intocmite de catre institutiile de credit autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei. Formatul electronic al raportarilor contabile semestriale la 30 iunie 2012, generat prin programele de asiste...


Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor (brokeri) - ultima versiune: 10 august 2012 10 august 2012

S1013 - Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a societatilor din domeniul asigurarilor aprobat prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2012din 29/06/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 05/07/2012 si 451 BIS (brokeri)


...Raportare contabila semestriala la 30.06.2012 intocmita de catre Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat si supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sistemului d ... 9 august 2012

S1038 - Raportare contabila semestriala la 30.06.2012 intocmita de catre Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, reglementat si supravegheat de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 12/2012, aprobata prin Hotararea n...


Proceduri de stabilire a contributiilor sociale obligatorii pentru persoane fizice 9 august 2012

In contextul preluarii administrarii contributiilor sociale datorate de persoanele fizice de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incepand cu 1 iulie 2012, a fost aprobat Ordinul intern al presedintelui ANAF nr. 1.176/2012 pentru aprobarea unor proceduri de stab...


Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor (vectorul fiscal) 9 august 2012

In atentia contribuabililor care au obligatia declararii impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse in vectorul fiscal si nu si-au indeplinit aceasta obligatie, conform legii: organul fiscal competent are dreptul de a proceda la stabilirea din oficiu a acestora. Potrivit pre...


Raportari contabile semestriale la 30.06.2012 intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 7 august 2012

S1036- Raportari contabile semestriale la 30.06.2012 intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, conform NORMEI Nr. 3 / 2011, aprobata prin Hotararea nr. 3/10.03.2011 a presedintelui Comisiei ...


Raportari contabile semestriale intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare 7 august 2012

S1028-S1029- Raportari contabile semestriale intocmite de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, conform Ordinului presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 84/27.06.2012 al C.N.V.M. de aprobare a In...


Raportare contabila la 30 iunie 2012 (Bilant iunie 2012) - versiunea 100/06.08.2012 7 august 2012

S1027 - Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 879/25 iunie 2012 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Econo...


Depunerea electronica a declaratiilor fiscale 7 august 2012

Se pot depune on-line formularele:
- 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
- 710 Declaratie rectificativa;
- 101 Declaratie privind impozitul pe profit;
- 300 Decont de taxa pe valoarea adaugata;
- 301 Decont special de taxa pe valoar...Secretul fiscal 6 august 2012

In categoria informatiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intra datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura si cuantumul obligatiilor fiscale, natura, sursa si suma veniturilor debitorului, plati, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, in...


Esalonarea la plata a obligatiilor fiscale restante - documentar fiscal 6 august 2012

Sunt prezentate mai jos principalele prevederi ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.

I. Obiectul esalonarii la plata si conditiile de acordare
Obiectul esalonarii la plata
Esalonarea l...Ordin de plata in cont tranzitoriu pentru persoane fizice (OPTT 2012) - versiunea 1 august 2012 1 august 2012

Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata conform cu: OMFP nr.1801/2011.
Actualizat 18/07/2012 - vers.7

Click pe linkul de mai sus pentru a descarca aplicatia.
Ministerul Finantelor Publice a dezvoltat, in colaborare cu institu...Plata obligatiilor bugetare din contul personal 30 iulie 2012

In vederea colectarii veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, platitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, care sunt clienti ai institutiilor de credit, Ministerul Finantelor Publice (MFP) des...


Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care NU realizeaza venituri 27 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza alte categorii de venituri 27 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Contributii sociale datorate de persoane fizice care obtin venituri din arenda 27 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Contributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri cu regim de retinere a impozitului la sursa. Aspecte cu aplicare din 1 iulie 2012 26 iulie 2012

Pentru mai multe informatii privind contributiile sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri cu regim de retinere a impozitului la sursa, avand in vedere ca incepand cu 1 iulie 2012 acestea sunt administrate de ANAF, vezi fisierul PDF anexat....


Contributii sociale datorate de persoane fizice care obtin venituri din activitati agricole 24 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Contributii sociale datorate de persoane fizice care obtin venituri cu impozitare in regim de retinere la sursa 24 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Obligatii ale unei asociatii de proprietari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale incepand din 1 iulie 2012 24 iulie 2012

Pentru a vizualiza un material informativ referitor la obligatiile unei asociatii de proprietari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale vezi fisierul PDF anexat....


Calendar obligatii fiscale luna IULIE 2012 23 iulie 2012

Pentru a descarca calendarul obligatiilor fiscale aferente lunii IULIE 2012 vezi fisierul PDF anexat....


Obligatii declarative cu termene in luna IULIE 2012 23 iulie 2012

In luna iulie 2012, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 6 iulie 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestr...Contributii sociale datorate de persoane fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala 19 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Declaratia 600 - Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 18 iulie 2012

Declaratia 600 - Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (OPANAF 874/2012) se depune de catre persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania e...


Contributii sociale datorate de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere 18 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut in administrarea Agentiei Nationale de Administ...


Certificatele digitale pentru semnatura electronica trebuie reinnoite anual. Procedura. Declaratii care se depun online 17 iulie 2012

Dupa expirarea perioadei de valabilitate a certificatelor digitale (un an), acestea trebuie reinnoite. Dupa obtinerea certificatului de semnatura electronica reinnoit de la unul dintre furnizorii autorizati, contribuabilii vor urma pasii de mai jos.


Pasi de parcurs<...Procedura obtinerii certificatului de atestare fiscala 11 iulie 2012

Generalitati, eliberare
Certificatul de atestare fiscala este documentul care reflecta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.

Certificatul de atest...Depunerea situatiilor financiare consolidate 9 iulie 2012

Potrivit art. 29 alin. (2), art. 33 alin. (2) si art. 36 alin. (5) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, o societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii fin...


Material informativ: Declaratia 225 pentru trimestrul II 2012 9 iulie 2012

Sunt prezentate mai jos obligatiile declarative ale contribuabililor persoane fizice care au realizat castiguri din transferul titlurilor de valoare in trimestrul II 2012.

Obligatie
Contribuabilii persoane fizice care au realizat castiguri din transferul titluril...Material informativ: Declaratia 104 pentru trimestrului II 2012 9 iulie 2012

In atentia contribuabililor organizati sub forma asocierilor fara personalitate juridica , sunt prezentate mai jos principalele obligatii in legatura cu distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor.

Obligatie
Obligatia se indeplineste utilizand for...Persoanele fizice vor plati la ANAF contribuitiile sociale de pensie, incepand de la 1 iulie 2012 4 iulie 2012

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va prelua de la 1 iulie administrarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) pentru pensie, datorate de persoanele fizice, potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal la finalul anului 2011.

Contributiile la pensii datora...Miercuri, 25 iulie 2012, termen de plata pentru veniturile din inchirierea de camere in scop turistic 4 iulie 2012

In atentia persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala sunt prezentate mai jos principalele obligatii fiscale.

Obligatie
Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri...Legislatie iunie 2012: Noutati privind Declaratia 209 - in atentia persoanelor fizice - 1 iulie 2012

Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 892/2012, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2012, a fost modificat modelul si continutul formularului 209 "Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare ...


In zilele de 2 si 3 iulie 2012, Trezoreria Statului nu efectueaza operatiuni privind contributiile sociale pentru persoane fizice 1 iulie 2012

Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice se achita la unitatile Trezoreriei Statului la care sunt ...


Ghid contributii sociale obligatorii pentru persoanele fizice 27 iunie 2012

Incepand cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente si alte venituri revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) conform prevederilor Ordonantei d...


Contributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri agricole. Aspecte aplicabile din 1 iulie 2012 26 iunie 2012

Avand in vedere ca potrivit Legii 571/2003 incepand cu 1 iulie 2012 contributii sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri agricole sunt administrate de ANAF citeste mai multe despre acest subiect din fisierul PDF anexat. Aspecte aplicabile din 1 iulie 2012....


Contributii sociale datorate de PFA. Incepand cu 1 iulie 2012 26 iunie 2012

Avand in vedere ca incepand cu 1 iulie 2012 contributiile sociale datorate de persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere sunt administrate de ANAF sunt prezentate mai jos principalele aspecte privitoare la acestea....


Tabel comparativ pentru Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale - si Titlul IX - Infractiuni - urmare a modificarilor aduse de OUG nr.24/2012. Noile prevederi se aplica cu 1 iulie 2012 26 iunie 2012

Pentru a descarca tabelul comparativ pentru Titlul VIII - Accize si alte taxe speciale - si Titlul IX - Infractiuni - urmare a modificarilor aduse de OUG nr.24/2012 vezi fisierul PDF anexat. Noile prevederi se aplica cu 1 iulie 2012....


Modalitatile de comunicare a actului administrativ fiscal 18 iunie 2012

Sunt prezentate mai jos modalitatile de comunicare a actului administrativ fiscal emis de organele fiscale in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Fiscala.

Definire, elemente componente
Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal comp...25 iunie 2012, termen legal pentru plata impozitului pe venit aferent trimestrului II 18 iunie 2012

In atentia contribuabililor persoane fizice organizate ca: intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din activitati independente (comerciale, prestari servicii), precum si din profesii libere si cei care realizeaza ve...


Calendar obligatii fiscale luna IUNIE 2012 11 iunie 2012

Pentru a vizualiza calendarul obligatiilor fiscfale aferente lunii iunie 2012 vezi fifiserul PDF anexat....


Atentie la reinnoirea certificatelor digitale pentru semnatura electronica! 11 iunie 2012

Pentru reinnoirea certificatelor in situatia in care a expirat perioada de valabilitate a acestora, trebuie parcurse etapele prezentate in articolul de mai jos.

Pasi de parcurs
1. Se descarca formularul ,,Document de confirmare" de la adresa http://static.anaf.ro...Precizari privind administrarea contributiilor sociale datorate de persoanele fizice 8 iunie 2012

Potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 125/2011, incepand cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal si datorate de persoanele fizice revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In articol...Calculul taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule 7 iunie 2012

Sunt prezentate mai jos, in sinteza, obligatiile care revin contribuabililor persoane fizice sau juridice in legatura cu prevederile Legii nr. 9/2012 referitoare la plata taxei pentru emisii poluante provenite de la autovehicule, pentru autovehiculele din categoriile M1, M2, M3, ...


Codul Fiscal 2012 - varianta online 6 iunie 2012

Legea 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare. Text valabil pentru anul 2012, actualizat prin mijloace informatice. Aceasta nu este o republicare. Ultima actualizare: conform cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24 din 2012....


Rectificarea declaratiilor fiscale - documentar fiscal 6 iunie 2012

Potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala, in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale, contribuabilii pot proceda la corectarea declaratiilor fiscale. Declaratiile fiscale pot fi corectate ori de cate ori contribuabilul constata er...


Obligatii declarative cu termene in luna IUNIE 2012 5 iunie 2012

In luna iunie 2012, trebuie sa depuna la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 8 iunie 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trime...Regimul caselor de marcat electronice fiscale - Sanctiuni 29 mai 2012

Este prezentat mai jos regimul sanctionator in cazul utilizatorilor AMEF.

1. Pentru neindeplinirea obligatiei operatorilor economici de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate, de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fie...Regimul caselor de marcat electronice fiscale - Obligatiile utilizatorilor si distribuitorilor 29 mai 2012

Obligatiile utilizatorilor AMEF
Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale au urmatoarele obligatii:
- sa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si de a pastra bonuril...Regimul caselor de marcat electronice fiscale - Procurarea, atribuirea numarului de ordine si fiscalizarea, precum si modul de corectare a unui bon fiscal 26 mai 2012

Procurarea, atribuirea numarului de ordine si fiscalizarea AMEF
a) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati.
Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv pro...Regimul caselor de marcat electronice fiscale - Obligatii si activitati exceptate 26 mai 2012

Obligatie
Au obligatia de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie.

Important! Prin livrari de bunuri cu amanu...Obligatii declarative cu termen in luna MAI 2012 25 mai 2012

In luna mai 2012, trebuie depuse la Fisc, dupa caz, documentele precizate mai jos.

Pana la 8 mai 2012 inclusiv:
- Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul c...BILANT la 31 DECEMBRIE 2011: Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar ... 25 mai 2012

S1002-S1003-S1005 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 intocmite de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevazute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finan...


Calendar obligatii fiscale luna MAI 2012 24 mai 2012

Pentru a vizualiza obligatiile fiscale pentru luna mai 2012 vezi calendarul in format PDF anexat....


Informatii utile privind intocmirea si utilizarea borderoului de achizitie 16 mai 2012

Operatorii economici (persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale) care achizitioneaza de la populatie diverse produse (produse agricole, cereale si produse procesate din cereale, alte produse etc.) pot utiliza in activitatea ...


Regimul fiscal aplicat veniturilor din arendare 16 mai 2012

De la 1 ianuarie 2012, contribuabilii, persoane fizice care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniu personal, au obligatia inregistrarii contractelor de arenda/rapoartelor juridice la organul fiscal in raza caruia au domiciliul in termen de 15 zile de ...


Declaratiile de venit pe anul 2011 trebuie depuse pana vineri, 25 mai 2012 14 mai 2012

Vineri, 25 mai 2012, este termen limita pentru depunerea declaratiilor aferente veniturilor realizate in anul 2011, respectiv:
- "Declaratia privind veniturile realizate din Romania", formular 200;
- "Declaratia privind veniturile realizate din strainatate", formular 201.Perioada impozabila pentru microintreprinderi 14 mai 2012

Generalitati
Pentru microintreprinderi perioada fiscala este anul calendaristic. In cazul microintreprinderilor care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Potrivit prevede...Vineri, 25 mai 2012, termen limita pentru depunerea formularelor 220 si 221 10 mai 2012

Pana vineri, 25 mai 2012 inclusiv trebuie depuse la Fisc, dupa caz, formularele: 220 "Declaratie privind venitul estimat/norma de venit" si 221 "Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit".

Formularul 220 "Declaratie privind venitul e...Declaratia 222 - documentar fiscal 9 mai 2012

In atentia persoanelor juridice, fizice sau orice alta entitate la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice, care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate: acestea au obligatia completarii formularului 222 "Declaratie i...

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Etichete

accize (1) administratia fiscala (1) administratie (126) administratie centrala (1) administratie locala (2) administratie publica (2) adoptare tacita (1) adr (1) adresa (24) adrese (16) adrese email (2) adrese mail (1) adrese utile (2) Afaceri (2) agentia de plati (1) agentie guvernamentala (1) agentii (1) agnita (1) agregate (1) agricol (1) agricultura (5) ajofm (3) ajutoare sociale (1) alba iulia (3) alegeri (1) alex marmureanu (1) alexandria (1) alexandru marmureanu (1) algocalmin (1) algozone (1) alimentatie (1) ambulanta (1) american journal of respiratory and critical care medicine (1) anaf (6) analgezice (1) andr (1) andrei saguna (1) anpm (1) anrp (1) apel (1) apostoli (1) aprozare (1) ard (1) arieseni (1) armata (2) armenia (1) asigurari de batranete (1) asigurari de sanatate (1) asigurari medicale (1) aspj (1) Asta conteaza (12) atat (1) audiente (9) austria (1) autoritatea de sanatate publica (1) autoritatea pentru turism (1) autoritatea sanitara (1) autoritati judetene (2) autorizatie de munca (1) autorizatii (1) avea (1) avram iancu (1) axa (1) azerbaijan (1) azuga (1) bac (1) bac 2013 (1) bacalaureat (1) bacau (1) baia mare (2) baile govora (1) balanta comerciala (1) balcesti (1) bals (4) banca nationala a romaniei (1) bani (4) bani europeni (2) barem (1) bastroe (1) bau ag (1) bebelusi (1) belarus (1) belgia (2) belgieni (1) berthelot (1) biblioteca (1) biroul de presa (2) biserici din bucuresti (1) bistrita nasaud (1) blog (1) bnr (3) botosani (4) braila (2) braţul chilia (1) bruxelles (2) bucur (1) bucuresti (5) bucuresti romania (1) buget (1) buletine (1) bulgaria (1) buna vestire (1) bursa (1) burse (1) buzau (2) calarasi (1) cald (1) calea floreasca (1) calea victoriei (2) calmante (1) calvini (1) camera de comert (2) campanie publicitara (1) campion (1) canalul bistroe (3) canda (1) caracal (5) caragiale (1) caras (1) caras severin (1) cas (1) casa judeteana (2) casa moscovici (1) cavendish street (1) cazier (1) Cazul Bistroe (3) ccir (1) ccivl (1) centrala (1) cercetare (1) cereri (1) cersetori (1) cetateni romani (2) cetatenie (1) cfr (1) cisnadie (1) cj (3) cj bacau (1) cj mures (1) cjp (1) clinici (1) cluj-napoca (2) cod postal (1) coduri postale (1) colegii (1) comert (2) comert european (3) comert exterior (3) comert international (2) comisariat (1) comisariate (1) comisariatul militar (1) companii (5) comune din bacau (1) comunicatii (1) comunitatea europeana (2) concedieri (1) consilii locale (1) consiliul european (1) consiliul judetean (5) consiliul local (2) constructii (3) contabilitate (5) contact (2) controale (1) control (1) copii (1) copsa mica (1) corabia (5) corectare (1) cornea (1) craiova (1) credite (1) credite imobiliare (1) critical care medicine (1) csat (1) cultura (1) cultura ideilor (1) cultura literara (1) cultura politica (1) customs (1) cuza (1) cuza voda (1) datoria externa (1) declaratii (2) declaratii electronice (4) declaratii fiscale (5) delta (1) delta dunarii (1) delta dunării (1) der spiegel (1) descarcare gratuita (3) desi (1) deva (1) dgfp (1) diaspora (1) dimitrie cantemir (1) directia de sanatate publica (1) directia sanitar veterinara (1) directia vamala (1) directii judetene (5) djc (1) document fiscal (2) download (2) draganesti (1) dragasani (1) drobeta turnu severin (1) e-mail (17) eco (1) ecologie (1) economia nationala (1) edu (1) eire (1) electricitate (1) electronica (1) email (2) emigranti (1) emigrare (5) emigrare in belgia (1) emigrare in uniunea europeana (1) emigrare olanda (1) energie atomica (1) energie electrica (1) etnic (1) etnografie (1) euro austria (1) euro irlanda (1) euro olanda (1) euro san marino (1) evaluare (1) evidenta populatiei (2) examen (1) export (1) exporturi (1) exporturile romaniei (1) facultati (1) fax (5) filiera teoretica (1) finante (4) finante publice (1) firme (1) fisc (3) flandra (1) fmi (1) focsani (1) fondul proprietatea (1) fonduri europene (1) format electonic (2) Formulare (1) formulare 2013 (1) forta de munca (3) fortele de munca (2) fost (1) francezi (1) francois hollande (1) franta (3) free download (1) frontiera (1) fructe (1) fundal (1) garda financiara (1) general secretary (1) gerhard schroeder (1) germania (2) gheorghiescu (1) ghid tulcea (1) gmail (1) gust (1) guvernul romaniei (1) hamburg (1) hargita (1) harta bucuresti (1) hollywood (1) horezu (1) hotel victoria (1) hrana (1) hunedoara (2) imaginea romaniei (2) imagini (1) implant dentar (1) import (1) importurile romaniei (1) impozit pe profit (1) impozite (1) informare (3) informat (1) informatica (1) infrastructura (1) ins (1) inspectorate (1) inspectoratul scolar (1) insse (2) institurii europene (1) Institutii (7) Institutii de cultura (11) institutul national de statistica (1) intreprinderi mici si mijlocii (1) invatamant (1) investitii (3) investitii straine (1) ion iliescu (1) ion minulescu (1) iosif (1) ipj (1) iradiate (1) irlanda (1) irlandezi (1) italia (1) izvor (1) jandarmi (1) jianu (1) jora (1) josef möbius (1) jud. botosani (1) judecatoria slatina (1) judecatorii (5) judetul arad (1) judetul arges (1) judetul bacau (6) judetul bihor (1) judetul botosani (3) judetul braila (1) judetul brasov (1) judetul buzau (1) judetul calarasi (1) judetul cluj (1) judetul constanta (1) judetul dambovita (1) judetul dolj (1) judetul galati (1) judetul giurgiu (1) judetul gorj (1) judetul harghita (1) judetul iasi (1) judetul maramures (1) judetul mehedinti (1) judetul mures (2) judetul neamt (2) judetul olt (7) judetul prahova (1) judetul salaj (1) judetul satu mare (1) judetul sibiu (2) judetul suceava (2) judetul teleorman (1) judetul timis (1) judetul tulcea (2) judetul valcea (30) judetul vaslui (5) judeţul alba (2) justitie (2) kiev (1) la omv (1) lapte (1) lapte praf (1) legislatia muncii (1) legislatie (1) legume (1) leonid (1) licee (1) liceu agricol (1) liceu economic (1) lipova (1) litigii de munca (1) loc (1) locuri de munca (4) luxemburg (2) mail (3) mail info (1) mail office (1) manastirea antim (1) mapn (1) mapn ro (1) maramures (1) mare (2) marea (1) marea britanie (4) marius constantin (1) marketing (1) masa monetara (1) mass media (5) mdrt (1) medici (2) medici agresati (1) medicina (1) mediu (2) mediul de afaceri (1) meserii (1) metamizol (1) mfinante (1) mfinante ro (1) miercurea ciuc (1) miercurea sibiului (1) migratie (2) mihai voda (1) militar (2) minerale (1) ministere (11) ministerul administratiei si internelor (1) ministerul agriculturii (2) ministerul apararii nationale (1) ministerul cercetarii (1) ministerul comertului (1) ministerul comunicatiilor (1) ministerul culturii (1) ministerul de finante (7) ministerul de interne (2) ministerul economiei (1) ministerul educatiei (2) ministerul finantelor publice (2) ministerul informatiei (1) ministerul invatamantului (2) ministerul justitiei (1) ministerul mediului (2) ministerul sanatatii (1) ministerul sportului (1) ministerul tineretului (1) ministerul transporturilor (1) minoritati etnice (1) model (1) model cerere (1) modificate genetic (1) moebius (1) monaco (1) mondial (1) montaj (1) moscova (1) munca (1) municipiul braila (1) municipiul bucuresti (1) muntenegru (1) mures (2) muzee (1) muzeul de istorie (1) nato (1) neamt (1) new cavendish (1) numere (1) numere de telefon (1) ocna sibiului (1) olanda (2) olt (2) opc (1) orase (1) orasul azuga (1) orchestra filarmonica (1) ordin (1) oug (2) pact (1) paduri (2) pagina de internet (1) parc (1) parinti (1) pastile (1) patrimoniu (1) patrimoniul national (1) pedagogic (1) pensii (1) pentru fisc (3) permis de munca (3) persoane juridice (2) pescuit (1) petitii (3) petrom (1) petru rares (1) piatra neamt (2) piatra olt (2) piscine (1) pitesti (1) plangeri (1) ploiesti (1) podu turcului (1) poduri (1) politia (1) politia locala (1) politia rutiera (1) politiaromana (1) politie (3) pompieri (1) ponta (1) portal anaf (1) portaluri (1) posta romana (2) prahova (3) prefecti (1) prefectura (11) prefix (1) presedinte (1) pretul (1) primar (2) primaria (2) primaria slatina (1) primariamedias (1) primarie (4) primarii (6) primiaria (1) privatizare (1) procuratura (1) profil real (1) promovare (1) promovare turistica (1) propaganda (1) protectia consmuatorilor (1) protectia consumatorului (1) protectia copilului (2) protectia mediului (2) protectia muncii (1) protocol (1) psi (1) publicatii (1) radu voda (1) rambursare tva (1) ramnicu sarat (1) ramnicu valcea (9) realitatea (1) recensamant (1) reclamatii (4) registratura (1) registrul comertului (1) reglementare (1) relatii cu publicul (1) relatii publice (1) repartitie (1) resita (1) respiratory and critical care medicine (1) resurse umane (1) reteta (1) reviste cultura (1) reviste din romania (1) reviste literare (1) revolutionari (1) risc (1) rm valcea (7) rm vlcea (1) ro web (1) romanati (1) romani (4) romania (3) romaniatravel (1) rosetti (2) rosii (1) rusia (1) salarii (4) salariu minim (2) salarizare (5) salvamont (1) Sanatate (24) sanatate publica (1) sanatatea alimentelor (1) sanitar veterinar (1) sarata (1) scandal (1) scoala (1) scornicesti (2) secretariat (4) secretariat general (1) sector 1 (5) sector 2 (1) sector 3 (1) sector 4 (1) sector 5 (1) sector 6 (1) securitate nationala (1) sei (1) serbia (1) servicii medicale (2) servicii sociale (2) sesizari (7) sforait (1) sibiel (1) sibiu (2) silvicultura (1) site (1) site web (1) sitecjp (1) siteuri localitati (1) siteuri oficiale (1) slatina (8) soft (1) somaj (2) spiridon (1) spiru haret (1) spitale (1) sport (1) spus (1) stagiari (1) stat (2) state ue (1) statistica (3) statistice (1) stavropoleos (1) stefan cel mare (2) stiite sociale (1) stiri (1) stomatologie (1) strategii (1) structura (1) sua (1) subiecte (1) suceava (1) talmaciu (1) targoviste (1) targu jiu (1) targu mures (2) taxe (2) taxe si impozite (1) teatre (1) tehnologie (1) tel 0043 (1) tel fax (6) telefoane (16) telefon (8) televiziunea romana (1) teritorial (1) textile (1) tg-jiu (1) timisoara (1) tineret (1) titulescu (2) transporturi (2) trezorerie (1) tribunale (2) tribunalul olt (1) tudor vladimirescu (3) turism (5) tva (3) tvr (2) ucraina (3) ue (2) ukraina (1) uman (1) Uniunea Europeana (4) urbanism (1) urgenta (1) vadu paşii (1) valcea (1) valea mare (1) valea prahovei (1) valonia (1) vami (1) vanatoare (1) vase (1) vocational (1) vrancea (1) website (1) willbrook (1) yahoo (4) zalau (1)

Cautare avansata