Salariile medii pe ramură industrială în 2019

Ministerul finanțelor a publicat în ianuarie 2020 o sinteză a cheltuielilor bugetare valabilă pentru noiembrie 2019 din care rezultă numărul de salariați ai instituțiilor publice și ai altor entități finanțate integral de stat, dar și salariul mediu brut pentru fiecare ramură industrială.


Numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice în luna noiembrie 20192019
noiembrie


TOTAL posturi, din care: 1.242.655
I. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ CENTRALĂ, din care: 799.926
1. Instituții finanțate integral din bugetul de stat 598.572
Administrația Prezidențială 251
Senatul României 821
Camera Deputaților 1.691
Înalta Curte de Casație și Justiție 507
Curtea Constituțională 94
Consiliul Legislativ 81
Curtea de Conturi 1.725
Consiliul Concurenței 361
Avocatul Poporului 143
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 221
Consiliul Național al Audiovizualului 134
Secretariatul General al Guvernului 3.092
Ministerul Afacerilor Externe 2.318
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 977
Ministerul Finanțelor Publice 25.184
Ministerul Justiției 16.640
Ministerul Apărării Naționale 72.827
Ministerul Afacerilor Interne 133.136
Ministerul Muncii și Justiției Sociale 4.134
Ministerul Tineretului și Sportului 126
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 6.023
Ministerul Mediului 2.774
Ministerul Transporturilor 580
Ministerul Educației Naționale 287.217
Ministerul Sănătății 16.804
Ministerul Culturii și Identității Naționale 411
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 182
Ministerul Public 6.151
Agenția Națională de Integritate 107
Serviciul de Protecție și Pază 1.418
Serviciul de Telecomunicații Speciale 2.693
Ministerul Economiei 899
Ministerul Energiei 295
Academia Română 3.366
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor 236
Secretariatul de Stat pt recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în per. 1945-1989 28
Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 99
Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 87
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 67
Agenția Națională de Presă AGERPRES 287
Institutul Cultural Român 166
Consiliul Superior al Magistraturii 351
Autoritatea Electorală Permanentă 378
Autoritatea Naț. de Suprav. a Prel. Datelor cu Caracter Pers. 39
Consiliul Economic și Social 31
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 85
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului 217
Ministerul Fondurilor Europene 1.325
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 166
Academia Oamenilor de Știință din România 30
Inspecția Judiciară 99
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției 19
Ministerul Turismului 154
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat 413
Ministerul Cercetării și Inovării 139
Ministerul Apelor și Pădurilor 647
Ministerul pentru Relația cu Parlamentul 45
Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 81
2. Instituții finanțate integral din bugetele asigurărilor sociale 8.340
3. Instituții subvenționate din bugetul de stat și bugetul asig. pt. șomaj 43.667
4.Instituții finanțate integral din venituri proprii, din care: 149.347
- unități sanitare finanțate din FNUASS 67.787
- unitățile de învățământ superior de stat 66.290
- alte instituții 15.270
II. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, din care: 442.729
1. Instituții finanțate integral din bugetele locale, din care: 274.675
- învățământ preuniversitar 1.456
- autorități executive locale 273.219
2. Instituții finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din care: 168.054
- unități sanitare din rețeaua sanitară a autorităților locale 134.066

Comentarii